Header Image
Home / Werkwijze

Werkwijze

Individuele coaching

Een traject bestaat gemiddeld genomen uit 5 sessies met de mogelijkheid tot uitbreiding op basis van de coachvraag en behoefte. Elk traject start met een intake om de coachvraag te bepalen, coachsessies en een afsluiting inclusief eindevaluatie. Ieder traject is uniek en kent zijn eigen aanpak.

Teamcoaching

In een verkennend traject onderzoeken wij welke vraagstukken er binnen uw organisatie of team spelen en waar de ontwikkelmogelijkheden zich bevinden. Op basis van een gezamenlijk uitgewerkt plan wordt het traject uitgestippeld en opgestart. Tijdens de uitvoering houden wij u op de hoogte van het proces en vindt (tussentijds) evaluatie en bijstelling plaats. Teamcoaching is een organisch geheel wat mee beweegt met mens en organisatie.

Consultancy

In een oriënterend gesprek onderzoeken wij met u waar de vraagstelling of behoefte ligt en hoe wij daar u en/of uw organisatie verder in kunnen ondersteunen en ontwikkelen. Een gezamenlijk plan dient als uitgangspunt voor de samenwerking en wordt regelmatig getoetst met u als opdrachtgever en bijgesteld aan de actuele situatie. Consultancy is een ‘ruim begrip’ en kent vele vormen welke wij graag op maat maken samen met u.

Kennismaking

Voor meer informatie of een vrijblijvend c.q. oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen per e-mail, telefoon of het online contactformulier invullen.

Tarief

Elk traject is uniek en op maat gemaakt en kent daarom geen standaardtarief.

Klachten

Zie hiervoor onze pagina Internationale Ethische Code

Top