Header Image
Home / MessageSound

MessageSound

MessageSound onderscheid zich duidelijk door haar aanpak binnen het kader Onderwijs & Cultuur!

MessageSound.nl als organisatie die licht- en geluidstechniek gebruikt als samenbindende factor middels een platform waarin vele mensen tot ontwikkeling kunnen komen. Per project of activiteit met de school of educatieve instelling vormen wij een team bestaande uit onze MessageSound docenten en collega’s, de docenten van de school en de leerlingen. Samen trekken we met elkaar op in de voorbereiding, opbouw, uitvoering en afbouw.

Door het beschikbaar stellen van kennis, apparatuur en contacten worden culturele activiteiten op scholen zowel praktisch ondersteund als zijnde een ontwikkel- en leerproces voor leerlingen. De leerlingen krijgen inzicht in het vak van licht- en geluidstechniek en audiovisuele vormgeving. Maar vooral leren zij vanuit de praktijk hoe geluid wordt opgebouwd en aangesloten en oefenen zij hier zelf mee o.l.v. docenten. Tevens ontvangen ze onderwijs in gebruik van materialen (o.a. microfoontechniek) en aansluitvaardigheden. Na afloop leggen leerlingen verslag van hetgeen zij geleerd hebben.

Door techniek te gebruiken als samenbindende factor bieden wij een platform waarin vele mensen tot ontwikkeling kunnen komen. Tieners die vanuit hobby mee gaan doen en vervolgens er hun beroepsopleiding aan besteden, beginnende muzikanten die verder gaan op het conservatorium en hun kennis weer inbrengen Mensen komen letterlijk en figuurlijk uit de schaduw vandaan in de spotlights en merken dat zij iets kunnen presteren voor het publiek. We doen dit door het meester / gezel principe toe te passen. Vanuit een vaste kern van 2 personen aangevuld met een groep van circa 6 mensen trekken wij al jaren op, delen kennis en ervaring op technisch gebied, ontmoeten elkaar regelmatig en bedenken nieuwe concepten en mogelijkheden. We proberen dingen uit met vallen en opstaan, werken samen met anderen en bouwen relaties. Waar we begonnen zijn met de techniek staat nu de mens centraal.

Wij hechten veel waarde aan het blijven leren en ontwikkelen om vervolgens over te dragen aan anderen. MessageSound is in de persoon van Jacco van Geemert aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco) onder aansluitnummer 29461 en voorzien van de European Individual Accreditation (EIA) op foundation niveau. Vanuit dit perspectief is MessageSound als enige aangesloten bij het Cultureel Jeugd Platform (CJP)

Meer informatie over MessageSound lees je hier

Top