Header Image
Home / IEC

IEC

Internationale Ethische Code | IEC

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Door je aan te sluiten bij NOBCO, zeg je toe dat je de IEC volgt.

Nederlandse Gedragscode voor beroepscoaches

De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring. In deze verklaring staat dat zij als beroepscoach verplicht zijn om te werken volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volgen. Klik hier voor de Internationale Ethische Code voor coaches.

Leidraad bij klachten

Soms komt er een klacht over een coach. Dan geldt de IEC als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van maatregelen op basis van onze klachtenprocedure. Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches.

Diversiteit en Integratie Verklaring

NOBCO ondersteunt het Diversity Statement van EMCC. In deze verklaring beschrijft EMCC waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Vanuit deze waarden is in zes punten een werkwijze voor alle leden afgeleid. Een werkwijze die inmiddels ook in de Internationale Ethische Code is opgenomen. Dit document is van toepassing op alle NOBCO-coaches. Klik hier voor de verklaring.

Top