Header Image
Home / Coaching

Coaching

Mijn missie is om mensen tot persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing te brengen. Mijn focus op de persoonlijke ontwikkeling in een beroepskader. Dit kan binnen een werksituatie, eigen onderneming, tijdens een scholing of (beroeps)opleiding, vrijwilligers en/of verenigingswerk. Tevens is individuele coaching en begeleiding op breed gebied mogelijk. Persoonlijke groei staat nooit stil en vraagt soms begeleiding om net even dat stapje verder te komen.

Mijn overtuiging is ‘waar de mens centraal staat, daar komt ook de omgeving tot bloei’. Dit geldt zowel in de persoonlijke- en werksfeer, evenals in de kerk en de samenleving.

Mijn persoonlijke betrokkenheid en oprechte interesse typeren mij als mens en coach. Door te werken vanuit praktijksituaties creëer ik verbinding, waarbij ik mijn persoonlijke ervaring gebruik en inzet als dit helpend is voor een coachee of team. Door mijn praktische instelling en duidelijke structuur blijft de focus op de menselijke ontwikkeling, doelstellingen en het resultaat wat gehaald moet worden.

Primair richt ik mij op ‘coaching on the job’ van techneuten in de ICT of technische branche bij het ontwikkelen van soft skills. Vanuit mijn eigen achtergrond als techneut en later als ICT-adviseur en regisseur weet ik hoe belangrijk het is om over sociale- en emotionele vaardigheden te beschikken in de omgang met anderen. Naast het ontwikkelen van zogenaamde soft skills is het essentieel om in balans te blijven.

Dit geldt zowel voor de individuele professionals als de teams waarvan ze deel uitmaken. Met de opkomst van digitale mogelijkheden ven netwerken veranderen ook de teams. Professionals en hun teams coachen in dit digitale tijdperk is de uitdaging die ik voor mijzelf zie als (team)coach. Het voortdurend aanpassen op de doorgaande ontwikkeling in de technologie en daarbij de menselijke aspecten optimaliseren is mij op het lijf geschreven.

In een wereld waarin werk en privé eigenlijk niet meer gescheiden zijn, privacy een vaag begrip aan het worden is en het woord stress niet meer weg te denken is, kan iedereen op zijn tijd een coach of mentor gebruiken.

Ik ben een voorstander van het samen optrekken met anderen in ontwikkelgroepen. De bekende uitspraken ‘twee weten meer als één’ en ‘samen sta je sterk’ zijn voor mij belangrijke principes om toe te passen in mijn persoonlijke leven en als coach en consultant.

Bij het coachen van teams ben ik in verbinding met het team en kan ik goed op afstand observeren wat er in de dynamiek gebeurd. Om hiervoor dan weer interventies te bedenken om de dynamiek te bevorderen. Door mijn rustige uitstraling breng ik rust in de teamdynamiek om vervolgens via de weg van reflectie teams te helpen om acties te ondernemen die het teamklimaat bevorderen en de resultaatgerichtheid vergroten.

Coachingsvoorbeelden

  • Ontwikkeling van een gezond teamklimaat en bouwen aan een mooi teamresultaat
  • Persoonlijk leiderschap waarin je regie durft te nemen, waarbij jezelf maar juist ook de ander laat ontplooien
  • Organisatie advies, begeleiding en bouwen aan groepsdynamiek
  • Omzien naar elkaar, eigen functioneren en samenwerken onder de loep nemen
  • Veiligheid en vertrouwen ontwikkelen binnen een team
  • Communicatie in een team, elkaar feedback durven geven zodat losse individuen een team gaan vormen
  • Talenten ontdekken en toepassen in teams
Top